Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024

Στόχος η προώθηση κοινών Ευρωπαϊκών πολιτικών για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Tην ισχυρή πρόθεση να συμμετάσχει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας
ενεργά στην προώθηση κοινών Ευρωπαϊκών πολιτικών και πρωτοβουλιών ποιοτικής αναβάθμισης της Επαγγελματικής Κατάρτισης,
μέσω της συμμετοχής του ΚΕΚ -ΓΣΕΒΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVTA)
και της ΓΣΕΒΕΕ στην SMEunited, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλα Ευρωπαϊκά φόρουμ, 
υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς, στον χαιρετισμό του στην διάρκεια του EVTA Symposium 2023
με θέμα «Φιλοσοφικές αρχές του Αριστοτέλη και άλλων Ελλήνων αρχαίων φιλοσόφων», που πραγματοποιήθηκε 
την 31η Μάιου και 1η Ιουνίου 2023 στις εγκαταστάσεις του Cedefop στην Θεσσαλονίκη, με την υποστήριξη του ΚΕΚ -ΓΣΕΒΕΕ.

Στον χαιρετισμό του λοιπόν ο κ. Καββαθάς, με την διττή ιδιότητα του Προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες
στο Διεθνές Ετήσιο Συμπόσιο της EVTΑ και εξέφρασε την χαρά και την συγκίνηση του για την επιλογή του θέματος του Συμποσίου
που φέτος συνέδεσε τις διαχρονικές φιλοσοφικές αρχές και διδάγματα του Αριστοτέλη με την τρέχουσα πραγματικότητα
και τις ανάγκες της παιδείας, και ειδικότερα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Όπως τόνισε ο κ. Καββαθάς «αποτελεί βασικό στόχο της ΓΣΕΒΕΕ, η ανάδειξη της ιστορίας της Ελλάδας ως έθνους, και της τεράστιας συμβολής
της στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό και την παιδεία. Η ΓΣΕΒΕΕ είναι τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών και ένας από τους βασικούς κοινωνικούς εταίρους που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Αποτελεί το ανώτατο και μαζικότερο συνδικαλιστικό όργανο των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων όλης της χώρας και δραστηριοποιείται στην προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών γενικότερα συμφερόντων
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων».

Ευρωπαϊκά 1

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ

Όσον αφορά το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), το οποίο αποτελεί και δραστήριο μέλος της EVTA
πάνω από μια δεκαετία, ιδρύθηκε το 1995, με πρωτοβουλία της Συνομοσπονδίας, ως εκπαιδευτική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
και όπως υπογράμμισε ο κ. Καββαθάς είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας, αλλά και του έχει χορηγηθεί
άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

Δηλώσεις κ. Καββαθά Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ και του ΚΕΚ

«Στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ βρίσκονται οι επαγγελματικοί κλάδοι που είναι μέλη της ΓΣΕΒΕΕ,
όπως οι ειδικότητες της κατασκευής, της επισκευής και συντήρησης οχημάτων, του κλάδου τροφίμων και ποτών, και πολλές άλλες ειδικότητες επαγγελματιών, ενώ απευθύνεται  και σε άνεργους όλων των ηλικιών που επιδιώκουν την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων,
για διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας», ανέφερε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ .

Υπογράμμισε επίσης το  μεγάλο ενδιαφέρον της Συνομοσπονδίας, αλλά και του Εκπαιδευτικού Κέντρου,
για μια σειρά θεμάτων και προκλήσεων, που αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση και συνδέονται
με τις προσπάθειες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατ’ αρχάς να επιβιώσουν και ακολούθως να αναπτυχθούν βιώσιμα.

Στα θέματα αυτά περιλαμβάνονται :

Η προώθηση, από κάτω προς τα πάνω, συγκεκριμένων πρακτικών συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, προκειμένου να γίνουν πιο ελκυστικά, προσανατολισμένα στην αειφορία,
και στην καινοτομία, προσβάσιμα σε όλους, αλλά και ευέλικτα,

Επιπλέον η ενίσχυση της αμοιβαίας μάθησης, της ανάπτυξης ικανοτήτων, και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μικρομεσαίων,
και ιδιαιτέρως των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, αλλά και των Παρόχων Επαγγελματικής Κατάρτισης,
μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων.

Τρόπους με τους οποίους  η ΕΕ αλλά και οι εθνικές / περιφερειακές πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
θα μπορούσαν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν έναν νέο ρόλο για τους παρόχους κατάρτισης,
στα πλαίσια της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης των οικονομιών, με σκοπό να προσφέρουν στις επιχειρήσεις
και συνολικότερα στην κοινωνία σύγχρονες αλλά και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Τέλος τόνισε την απόλυτη πεποίθηση του ότι τα παραπάνω θέματα και προκλήσεις δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπισθούν
μέσα στα στενά όρια των επιμέρους εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών, λόγω της πολυπλοκότητας τους,
αλλά μόνο μέσα από την σχεδίαση και εφαρμογή πραγματικά κοινών διασυνοριακών και διακρατικών πολιτικών σε επίπεδο Ε.Ε.

Απονομή τιμητικής πλακέτας

Στο πλαίσιο του Συμποσίου ο κ. Καββαθάς στην διάρκεια  της 1ης ημέρας του απένειμε τιμητική πλακέτα της ΓΣΕΒΕΕ
στον Πρόεδρο της EVTA Giorgio Sbrissa, ενώ την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε και η
Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVTA).

Την δεύτερη ημέρα στου Συμποσίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση δικτύωσης  και  συζήτησης στρογγυλής τραπέζης σε θέματα
επιχειρηματικής εκπαίδευσης ενηλίκων, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια ιστορική περιήγηση
στην Θεσσαλονίκη της για τους συμμετέχοντες το απόγευμα της ίδια ημέρας.

Στις εργασίες του  Συμποσίου συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Βαργιάμης
η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του ΚΕΚ-ΓΣΕΒΕΕ Ελένη Τεζαψίδου, επίσης ο Μακάριος Παπαδόπουλος Υπεύθυνος Παραρτήματος
Κεντρικής Μακεδονίας, ο Ιωάννης Παπαργύρης, Εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ μέλος του Δ.Σ. της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και του ΕΟΠΠΕΠ,
ο Βασίλης Σιωμάδης Προϊστάμενος του Παραρτήματος ΚΕΚ Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και
του αντίστοιχου Παραρτήματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Έργων. (ΚΕΚ-ΓΣΕΒΕΕ),
καθώς και Έλληνες και ξένοι ομιλητές ανάμεσα τους, η Πρόεδρος του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Ομότιμη Καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής, Δήμητρα Σφενδόνη- Μέντζου,
ο Δρ. Χρήστος Πεχλιβανίδης, ο Marc Aguetta (GIPA), Ειρήνη Ψιφίδου και Ηλίας Λιβανός ( Cedefop) κ.ά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

INSTAGRAM

Latest

Hairdressing News inspiration από τον Cihan Bulut Erdbeerschnitte

Για ακόμη μια φορά παίρνουμε έμπνευση από τον Cihan Bulut Erdbeerschnitte και τις εξαιρετικές δημιουργίες του! https://www.instagram.com/p/C4GwWtjLTYg/?g=5&img_index=1 Στο Hairdressing News αγαπούμε την έμπνευση, την δημιουργία και...

Hairdressing News inspiration από τον Attila Can

Για ακόμη μια φορά παίρνουμε έμπνευση από τον Attila Can και τις εξαιρετικές δημιουργίες του! https://www.instagram.com/p/C4Yk6hWux83 Στο Hairdressing News αγαπούμε την έμπνευση, την δημιουργία και το...

Live Event με την Μαρία Δρετάκη

Έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την Μαρία Δρετάκη, ιδρύτρια της DESIGN ART ACADEMY, σε ένα ακόμη Live Event! https://youtube.com/live/fSut3O5O7Bc Στο hairdressingnews.com, αφοσιωμένοι στην προώθηση της συνεχούς...

Hairdressing News inspiration από τον Josh O’meara-Patel

Για ακόμη μια φορά παίρνουμε έμπνευση από τον Josh O'meara-Patel και τις εξαιρετικές δημιουργίες του! https://www.instagram.com/p/CvNsJWRtmNc Στο Hairdressing News αγαπούμε την έμπνευση, την δημιουργία και το...

Hairdressing News inspiration από τον Gleb Morozov

Για ακόμη μια φορά παίρνουμε έμπνευση από τον Gleb Morozov και τις εξαιρετικές δημιουργίες του! https://www.instagram.com/p/C4BIqm6yQyI Στο Hairdressing News αγαπούμε την έμπνευση, την δημιουργία και το...