Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Hair Stories

Τα How to Events είναι εκπομπές που ιστορίες επιτυχίας κομμωτών αλλά και επαγγελματίες
που δραστηριοποιούνται γύρω από τον χώρο της κομμωτκής

Απολαύστε και εμπνευσείτε με τα Hair Stories παρακολουθώντας την παρακάτω playlist.