Νέα Υπουργική Απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία εξετάσεων επαγγελματικής επάρκειας αποφοίτων ΚΔΒΜ

Ανακοινώθηκε στο Φ.Ε.Κ. η υπουργική απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία απόκτησης επαγγελματικής επάρκειας στους αποφοίτους ΚΔΒΜ, τους παλαιούς αποφοίτους Εργαστηρίων Ελεύθερων Σπουδών και των...

Γίνε κομμωτής με βούλα! Τι χρειάζεσαι για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος;

Τις κούκλες μας πολλοί κουρέψαμε... Zωντανούς ανθρώπους καλύτερα να το κάνουν μόνο όσοι ξέρουν να κρατάνε και να χειρίζονται το ψαλίδι.Το να αποφασίσει κάποιος να...